Automaty i centra tnące

Szybkie i precyzyjne automaty oraz centra tnące i tnąco-wykrawające do profili aluminiowych. Różne wielkości tarcz tnących (od 250 mm  do 650 mm) umożliwiają optymalny dobór automatu do wielkości przecinanych profili. Sterowanie CNC i nowoczesne napędy zapewniają krótkie czasy cyklu, nawet rzędu 3 – 4 sekund. W wielu przypadkach możliwe jest cięcie pakietu profili, co dodatkowo zwiększa wydajność.

Automaty i centra tnące mogą być wyposażone w dodatkowe zespoły do frezowania, wykrawania, wykonywania nadruku, sprawdzania wymiarów itp.

Dobieramy optymalną technologię kontakt z doradcą