Centrum obróbczo-tnące MC316 Swing

zadzwoń i zapytaj +48 55 230 79 60

Specyfikacja:

centrum obróbkowo-tnące z zespołami obróbkowymi na obrotowym wieńcu i oddzielnym modułem tnącym

do obróbki profili ze stopów aluminium i tworzyw sztucznych

pierścień obrotowy z czterema osiami CNC:
- X (wzdłuż osi maszyny)
- Y (prostopadle do osi maszyny)
- Z (pionowo)
- A (obrót pierścienia)

4 lub 6 wrzecion frezujących rozmieszczonych na pierścieniu obrotowym

moc każdego z wrzecion frezujących 4,5kW (24.000 obr/min)

zespół tnący z tarczą Ø550mm i trzema osiami CNC
- Y1 (ruch poprzeczny)
- Z1 (pionowo)
- B (obrót zespołu)

zakres kątów cięcia 22,5° - 157,5°

automatyczny magazyn profili z chwytakiem sterowanym
CNC w trzech lub czterech osiach:
- U (wzdłuż osi maszyny)
- V (poprzecznie)
- W (w pionie)
- C (obrót chwytaka - opcja)

automatyczne odprowadzanie detali na stół
z poprzecznymi transporterami taśmowymi

drukarka etykiet - opcja

współpraca z zewnętrznymi programami przygotowania produkcji - opcja

Ostatnio oglądane

Dobieramy optymalną technologię kontakt z doradcą