Organizacja stanowisk pracy

Stoły montażowe (pionowe i poziome) przystosowane do konkretnych zadań, z możliwością łączenia w linie (również automatycznie sterowane). Wózki, stojaki i inne elementy linii montażowych.

Dobieramy optymalną technologię kontakt z doradcą