Organizacja stanowisk pracy

Pionowe i poziome stoły do montażu i okuwania skrzydeł i transportu wyrobów w pozycji pionowej lub poziomej z możliwością dodania różnych zespołów dodatkowych i łączenia w linie montażowe.

Dobieramy optymalną technologię kontakt z doradcą