19 | 02 | 2021

Automaty tnąco-wykrawające PROFILMA 501 E-ST / 502 E-ST

Zawsze staraliśmy się być blisko klienta i rynku. Gdy pojawiło się zapotrzebowanie na masowe ilości łączników do paneli fotowoltaicznych, wyposażyliśmy nasze automaty tnące w zespoły wykrawające. Tak powstały automaty PROFILMA 501 E-ST / PROFILMA 502 E-ST. Wychodzą z nich gotowe łączniki z otworami. Czas produkcji detalu jest na ogół rzędu kilku sekund, czyli miliony sztuk rocznie.

Jak zwykle zastosowano materiały zapewniające długą bezawaryjną pracę i niezawodne sterowanie CNC firmy SIEMENS.

Oczywiście automaty te można stosować nie tylko do łączników.

Dobieramy optymalną technologię kontakt z doradcą